dinsdag 4 juni 2013

Inrichtingschets


Therapie boerderij 'De Uitgangspunten'Bij een veelomvattend zorgconcept als dit met zowel therapie als verblijven, wellness en agrarische
functies, is het noodzakelijk een goede interne ruimtelijke organisatie te realiseren. Uiteindelijk
betekende dit dat aan de ene zijde de meer agrarische functies een plek kregen en aan het andere
uiterste verblijven (minicamping, vakantiewoningen) een plek hebben gevonden. 

De wellness en therapeutische activiteiten kwamen daarbij logischerwijs centraal te liggen.Naast een functionele organisatie is ook de ruimtelijke organisatie van belang. Hiervoor zijn een aantal
varianten bedacht. Uiteindelijk is gekozen voor een opzet waarbij de verschillende gebouwen en
functies zich richten op het achterliggende boerenland. Op deze manier wordt een belangrijke kwaliteit
van therapieboerderij belangrijk gemaakt. Tegelijk worden de gebouwen als het ware beschermd door
een groene rand, waardoor er een beschermd binnenterrein ontstaat.

Onderdeel van de opzet is tevens dat er extra kwaliteit wordt toegevoegd aan het landschap.
Enerzijds doordat er veel minder oppervlak gebouwen ontstaat, maar ook door het toevoegen van
extra landschap. Zo wordt in het plan ook een flink aantal strekkende meters houtwal gerealiseerd,
een mooie poel en een hoogstamboomgaard.